Doe mee met de focusgroepen van çavaria!

Praktische gegevens
LGBTI+
De hoofddoelgroep van çavaria is LGBTI+. Hoe identificeer jij jou binnen deze doelgroep? Bijvoorbeeld: lesbisch, trans, intersekse, panseksueel, aseksueel...
Kruispunten
Lees aan het begin van deze websitepagina belangrijke info over hoe çavaria omgaat met jouw gegevens en privacy als deelnemer aan een focusgroep. Çavaria werkt actief aan een solidaire en inclusieve LGBTI+ beweging. Een beweging waar zoveel mogelijk mensen, verenigingen, initiatieven en partnerorganisaties zich mee kunnen verbinden. We werken daaraan door in te zetten op 'kruispuntdenken'. Çavaria kiest ervoor om zich te focussen op vijf kruispunten: Handicap, Etnisch culturele diversiteit, Gender, Leeftijd en Socio-economische achtergrond. Identificeer jij jou onder een van die kruispunten? Zo ja, op welke manier? Je mag gerust een beetje meer context geven. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben een 60+’er’, ‘Ik leef in armoede’, ‘Ik heb autisme’, ‘Ik zit in een rolstoel’, ‘Ik ben een vluchteling’, ‘Mijn geloof is... ,‘Ik ben een persoon van kleur’

Extra info? Vragen? Mail naar [email protected] 

Hier niet op klikken aub