Vereniging

Merhaba vzw

Baksteenkaai 76/2
1000 Brussel
T: 0483091007

Merhaba is een beweging bestaande uit vrouwen die van vrouwen houden, mannen die van mannen houden en transgenders met roots in de Maghreblanden, het Midden-Oosten, Turkije en Sub Sahara Afrika. Wij zetten ons in voor het welzijn, de emancipatie en de maatschappelijke participatie ne acceptatie van holebi’s uit etnisch-culture minderheden. We doen dit door een laagdrempelig onthaal en activiteiten aan de bieden enerzijds, en door hun omgeving te informeren en te sensibiliseren anderzijds. Interesse? Elke laatste donderdagavond van de maand is er het MerhaBar praatcafé, kom zeker eens langs!


laatste donderdag MerhaBar

Agenda

Hier niet op klikken aub